Nyheter

Juli 2017- Sommerferie                                                                                                                        Kontoret er stengt i perioden 17. juli til 4. august.                                                                                         God sommer til alle damene!

29. oktober 2016 - Endometrioseprosjekt avsluttet

17. oktober 2016 - Ny gynekolog Bjørg Lorentzen
Vi ønsker Bjørg velkommen til oss! Med sin lange fartstid fra Rikshospitalet er hun et verdifullt tilskudd i staben.

14. oktober 2016 - Dr. Bente Johansen slutter
Hun begynner i ny jobb i Legeforeningen og vi takker for samarbeidet her på Askergynekologen. Hennes pasienter vil bli ivaretatt av en av oss andre gynekologer.

11. februar 2016 - Ny hormonspiral
Det er kommet en ny hormonspiral på markedet; Levosert fra Actavis. Den tilsvarer Mirena som har vært på  markedet i mange år. Hormoninnholdet er likt, men det er minimale forskjeller i størrelse og innsettings-prosedyre og den er litt billigere. Levosert er foreløpig godkjent for 3 års varighet, men det antas den vil bli godkjent for 5 år snart. 


23. mai 2015 - Askergynekologen vil delta i utprøving av et nytt medikament til endometriosepasienter:

Er du plaget med underlivssmerter som skyldes endometriose?

Er du interessert i å delta i en klinisk studie som skal prøve ut et nytt legemiddel til behandling av endometrioserelaterte underlivssmerter?

Formålet med studien er å undersøke et nytt legemiddel i en vaginalring til behandling av endometrioserelaterte underlivssmerter.

Du har mulighet for å delta dersom du

*   er en kvinne over 18 år og ennå ikke har nået menopausen

*   har endometriose som er diagnostisert ved hjelp av laparaskopi i løpet av de siste 10 årene

*   er plaget av smerter som skyldes endometriose

*   har generell god helse

Studiedeltagelsen vil vare i 5-6 måneder og i denne perioden må du komme til syv studiebesøk på klinikken.

Deltagelse innebærer ingen kostnader for deg og evt. reiseutgifter dekkes.

Dersom du er interessert i å høre mer om studien eller har spørsmål, vennligst ta kontakt med oss:
Askergynekologen
Utprøvende lege: Kristin Ramm
Studiekoordinator: Hilde Borgen
Telefon: 66787933
E-post: ramm@askergynekologen.no


23. mai 2015 - Sexologisk rådgiver:
Askergynekologen kan nå tilby sexologisk rådgivning. Det er Anne Helene Loe Kvalberg som er spesialist sexologisk rådgiver NACS. Timer kan avtales via Askergynekologen eller direkte med henne,          mobilnr. 46424387.


28. oktober 2014 - HPV-vaksine:
Vi informerer om og setter HPV-vaksinen. Gardasil har dokumentert svært god effekt mot utvikling av celleforandringer i livmorhalsen. Vi anbefaler vaksinen til alle unge kvinner. Idag får alle jenter i 7. klasse vaksinen gratis som en del av vaksinasjonstilbudet i skolen.


2. januar 2014  -  Spiralnytt:
Høsten 2013 kom en ny kobberspiral; Gynefix. Den innsettes etter et nytt prinsipp ved at den festes fast i muskelveggen i livmoren. Fordelen med den er at mens.blødningene ikke blir kraftigere enn vanlig, som kan være et problem med vanlig kobberspiral.
I januar lanseres en ny hormonspiral; Jaydess. Den er litt mindre og med mindre hormoner enn den vanlige Mirena, tilsiktet særlig yngre brukere. Den varer i tre år og sammenlignet med Mirena vil færre oppleve at mens blir helt borte. Ca 20% får uregelmessige blødninger, men både hyppigheten og forlenget blødning avtar over tid.


   


© Askergynekologen.no